ERKEN BAŞVURU TARİHİ
11 TEMMUZA UZATILMIŞTIR.

Kaydol

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Devam etmek istiyorsanız “Devam“ butonuna tıklayınız. Herhangi bir yanıt vermemeniz durumunda 59 sn içerisinde oturumunuz otomatik olarak kapanacaktır.

59
Devam Oturumu Kapat

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Uzun süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz sonlandırılmıştır.

Kapat

Önemli Tarihler

2012

 “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” organizasyonu kapsamında yer alan ve her seferinde farklı bir tema çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen konferansın 2012 yılı teması “Tasarım İle Yaşam İçin Değer Yaratmak” olarak belirlenmiştir. Söz konusu tema çerçevesinde düzenlenen konferans süresince, tasarımın iş yaşamı için olduğu kadar yaşam kalitesi için de pek çok açıdan değer yarattığı vurgulanmıştır. Konferans, tasarımın insan, toplum, çevre ve iş yaşamında yarattığı değeri örnekler üzerinden irdelemiştir.

İki ana bölümden oluşacak şekilde kurgulanan konferans konuşmacılarının, Türkiye’de çok fazla bilinmeyen, ancak tasarım politikaları açısından ileri uygulamalar gerçekleştiren ülkelerden olmalarına özen gösterilmiştir. 30 Kasım 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansın ilk bölümü Uzak Doğu Asya ülkelerinin endüstrilerini geliştirmek için tasarımı stratejik olarak nasıl kullandıkları sorusuna odaklanmıştır. Bu bölümde Uzak Doğu Asya ülkelerinin yanı sıra Güney Afrika gibi yeni aktörlerin tasarıma verdikleri önem üzerinde de durulmuştur. Konferans, belirlenen tema çerçevesinde programı oluşturan ve moderatörlük görevini üstlenen ETMK İstanbul Şubesi Başkanı Prof.Dr. Özlem Er’in açılış konuşması ile başlayıp, TİM

Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Design Turkey ödül sistemi ve konferansın önemine değinen konuşması sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri İcra Kurulu Başkanı İbrahim Şenel’in “Türkiye’de Tasarım ve İnovasyon Destekleri Bağlamında Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Programının Değerlendirilmesi” başlıklı kapsamlı konuşma ve sunumu ile devam etmiştir.

Bu konuşmalar sonrasında, konferansın ana hedefi olan, Türkiye ile benzer ekonomik ve endüstriyel gelişim süreçlerinden geçen Uzak Doğu ülkelerinin bu süreçlerde tasarımı nasıl kullanıldıklarını anlatan sunumlara geçilmiştir. Bu bölümde Malezya Tasarım Konseyi Başkanı Prof.Dr. Ahmad H. Zauniddin’in “Tasarım Desteği ve Promosyonunda Malezya Deneyimi” başlıklı sunumu ile 2014 Dünya Tasarım Başkenti olarak seçilen Güney Afrika’nın Capetown kentine bu ünvanı kazandıran ekipte yer alan, ICSID temsilcisi olarak konferansa katılan Prof.Dr. Mugendi M’Rithaa tarafından yapılan “Dönüşüm İçin Tasarım: Capetown’ın Dünya Tasarım Başkenti 2014 Umut ve Beklentilerinin Bağlamı” başlıklı sunumu yer almıştır. Verilen kısa ara sonrasında IBM firmasının efsane tasarım yöneticisi Elliot Noyes’un tasarım ofi sinde başlayan kariyerine, Güney Kore’nin başarılı fi rması Samsung’da devam eden ve Samsung’un tarihi tasarım atılımına tanıklık eden, tasarım danışmanı olarak 40 yıl çalışma deneyimine sahip ABD’li tasarımcı Gordon Bruce’un sunumu gerçekleşmiştir.

“Anlamlı Tasarım Programları yoluyla Faydalı Kurumsal Dönüşümler: IBM, Samsung ve Çin örneğinde Kültürün Tasarım Üzerine Etkisi” başlıklı sunum sonrasında, deneyimli tasarım eğitimcisi ve Tayvan hükümetine tasarım politikaları konusunda danışmanlık yapan Wen-chi Chang, “Tayvan’da Tasarımın Rolü: Tasarım Okulları Hükümetin Tasarım Destek Politikalarına Nasıl Katkıda Bulunuyor?” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Konferansın ikinci bölümünde ise tasarımcıların ve firmaların tasarım yoluyla farklı paydaşlar için yarattıkları değeri ortaya koyan başarı öyküleri ele alınmıştır. İkinci bölüm, tasarım yönetimi konusunda uzman akademisyenlerden Birgit H. Jevnaker’in “Tasarımın Stratejik Olarak Kullanımında Norveç Deneyimi” başlıklı sunumu ile başlayıp, Philips fi rmasında kariyerini başarıyla sürdüren endüstriyel tasarımcı Özgür Taşar’ın “Tasarım Yoluyla İnovasyon” başlıklı sunumu ile devam etmiştir. Bu sunumları Fransa’da yerleşik, uluslararası düzeyde başarı kazanmış bir başka Türk tasarımcı olan Koray Özgen’in, “Tasarım Pratiğinde Uluslararası Deneyim” başlıklı sunumu izledi ve konferansın ikinci bölümü Türk sanayisinin gelişiminde de kritik öneme sahip olan otomotiv sektöründe uzun yıllar önemli fi rmalarda tasarımcı ve tasarım danışmanı olarak çalışan Peter Stevens’ın “Otomotiv Endüstrisinde Tasarım: Farklı Yönleri ve Ön Kabullerin Tehlikeleri” sunumu ile son bulmuştur.

Gerek Türkiye’nin sanayileşme sürecine benzer süreçlerden geçen Uzak Doğu Asya ülkelerinden temsilcilerin sunumları ve gerekse küresel fi rmalarda ya da tasarım alanında önde gelen ülkelerde çalışan tasarımcıların sunumları, tasarımın ülkelerin yaşam kalitesinin yanı sıra, katma değeri yüksek ürünler üreterek kalkınmalarının en önemli araçlarından birisi olduğunu açıklıkla ortaya koymuştur. Gerek Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri organizasyonu ve gerekse de ödül programı kapsamında düzenlenen konferansların, içerikleri ve önemleri itibarı ile, Türkiye’de tasarımın gelişimine yön verecek önemli esinlenme ve bilgilenme platformları oldukları bir kez daha teyit edilmiştir.