ERKEN BAŞVURU TARİHİ
11 TEMMUZA UZATILMIŞTIR.

Kaydol

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Devam etmek istiyorsanız “Devam“ butonuna tıklayınız. Herhangi bir yanıt vermemeniz durumunda 59 sn içerisinde oturumunuz otomatik olarak kapanacaktır.

59
Devam Oturumu Kapat

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Uzun süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz sonlandırılmıştır.

Kapat

Önemli Tarihler

Logo Kullanımı

Lütfen gerekli alanları düzgün bir şekilde doldurunuz.

Logo Kullanımı

Design Turkey Logo Kullanım Şart ve Esaslarına İlişkin Taahhütname

TURQUALITY® Programı dahilinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" çerçevesinde, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülü alan ürünün Tasarımcı, Üretici ve Marka sahibine "Design Turkey" logosunu ürünün üzerinde, ambalajında, reklamında ve diğer tanıtım malzemelerinde kullanabilmeleri hakkı aşağıdaki şart ve esaslarla verilmiştir.

İşbu taahhütname altında imzası bulunan ödül sahibinin ödül ile birlikte bu taahhütnamede yazılı esaslarla logo kullanım hakkına süresiz olarak sahip bulunmaktadır. Ödül almaya hak kazananlar, işbu taahhütnamede yazılı tüm şart ve esaslara uygun davranmayı kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

  • 1- Logolar adedi ve tanımı
  • a) İyi Tasarım Ödülü logosu,
  • b) Üstün Tasarım Ödülü logosu

  • 2- Design Turkey Ürün tasarımı ödülleri ve türleri
  • a) İyi Tasarım Ödülü,
  • b) Üstün Tasarım Ödülü

  • 3- Design Turkey Ürün Tasarımı Ödüllerinin aynı ismi taşıyan logoları http://www.designturkey.org.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Ödül sahibi sadece aldığı ödül türüne ait logoyu kullanabilir. Logo, ödül alan ürün üzerinde ancak değişiklik yapılmadan kullanılabilir. Ancak ürün üzerinde mutlaka logonun kullanılması zorunlu değildir.

  • 4- Logo, Design Turkey Ürün Tasarımı Ödülünü kazanan ürünün başvuruda belirtilen tasarımcısı, üreticisi, veya marka sahibi tarafından ürünün üzerinde, ambalajında, reklamında ve tanıtım malzemelerinde ekteki klavuzda belirtildiği gibi kullanılabilir. Logo kullanıcılarının ortakları, acenteleri veya iş yaptığı anlaşmalı kuruluşlar logoyu kullanamazlar. Logo kullanım hakkı parayla yada parasız şekilde başkalarına devredilemez.,

  • 5- Logo sadece ödül almış ürünlerde kullanılabilir. Ödül sahibine ait başka eser veya tasarımlar ile ürünlerde kullanılamaz. Logo kullanım hakkı sahibinin Design Turkey logosunu, bu taahhütnamede yazılı şart ve esaslara aykırı olacak şekilde veya organizatörlerin bu taahhütnamede yazılmamış olsa dahi yarışma şart ve esaslarına aykırı olarak ödül alarak logo kullanım hakkına sahip olan işbu taahhütnamede imzası bulunan kişi veya kişilerin; logoyu ödül almamış ürünlerde kullanırsa veya kamuyu yanıltacak şekilde kullanırsa logoyu kullanım hakkı organizatörler tarafından askıya alınabilir veya geri alınabilir. Ayrıca Organizatör tarafından FSEK kapsamındaki hukuki ve cezai yaptırımların uygulama hakkının bulunduğu, Ödül sahibinin logoyu yukarıdaki şart ve esaslarla kullanabileceği, hak sahipleri tarafından peşinen kabul ve taahhüt edilmiştir.

Logo kullanım klavuzu için tıklayınız.

Ödül logolarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ödül logolarına buradan ulaşabilirsiniz