ERKEN BAŞVURU TARİHİ
11 TEMMUZA UZATILMIŞTIR.

Kaydol

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Devam etmek istiyorsanız “Devam“ butonuna tıklayınız. Herhangi bir yanıt vermemeniz durumunda 59 sn içerisinde oturumunuz otomatik olarak kapanacaktır.

59
Devam Oturumu Kapat

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Uzun süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz sonlandırılmıştır.

Kapat

Önemli Tarihler

Design Turkey Nedir?

Lütfen gerekli alanları düzgün bir şekilde doldurunuz.

Design Turkey Nedir?


Ülkemizdeki güçlü üretim altyapısı, iç ve dış pazarlara yeni ürünler sunma potansiyelini sağlamaktadır. Bugün küresel pazarda rekabet eden çok sayıda ürün ülkemizdeki kaliteli üretimi yansıtmaktadır. Şirketlerin, Ar-Ge yatırımları sonucunda üründe gerçekleştirdikleri teknolojik yenilik ve iyileştirmelerin somut sonuçları izlenmektedir. Öte yandan kaliteli üretim ve teknolojik yenilikler, sonuç ürüne ancak endüstriyel tasarımın sağladığı katma değer ile yansıtılabilmektedir. Endüstriyel tasarımı etkin bir araç olarak kullanmak şirketlere rekabette en büyük avantajlardan birini sağlamaktadır.

Tasarım, teknolojinin ve üretimin olanaklarının yanı sıra toplumun, insanın ve çevrenin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeyi gerektirir. Endüstriyel tasarımcı, yeni bir ürün fikrini üretime uygun şekilde projelendirirken, ürünün işlevsel, kullanılabilir ve dürüst olmasını, insan sağlığına, güvenliğine ve çevreye zarar vermemesini, kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine en uygun şekilde cevap vermesini, kullanıcıya sunduğu fayda ile maliyetinin orantılı olmasını ve kaliteli bir üretim için uygun tasarım detaylarını geliştirmeyi hedefler. Bir tasarımın iyi olup olmadığını değerlendirirken tüm bu unsurları göz önüne almak gerekir.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirerek, iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı (TB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle TURQUALITY® Programı dâhilinde düzenlenen bir tasarım değerlendirme sistemidir.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri ilk kez 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yıl sekizincisi düzenlenen ödüllere bu güne kadar yaklaşık 1850 başvuru alınmıştır.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin hedefleri,

• Üretim ve tasarım hizmeti sektörlerini ve iyi tasarımı tanıtmak amacıyla, ödül alan tasarımları ödül töreni, sergi, yayınlar ve medya aracılığıyla tanıtarak endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmek;

• İyi tasarımın kullanıcı ve üreticiler tarafından daha fazla talep edilmesine katkı sağlayarak tasarımın değerini yükseltmek;

Tasarımcıları sektör bünyesindeki üreticilerle buluşturmak;

• Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle tasarım dünyasında Türkiye’nin yerini vurgulamak;

• Türkiye’de endüstrinin, ihracatın, uluslararası markalaşmanın ve endüstriyel tasarımın gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri iki ana kategori altında verilir;

  1. Ürün Tasarımı Ödülleri
  2. Kavramsal Tasarım Ödülleri

Design Turkey Ürün Tasarımı Ödülleri, endüstriyel yöntemlerle üretilmiş ve piyasaya sürülmüş, son kullanıcıyı hedefleyen, belirli bir işlevi olan, tasarımcısı, üreticisi veya marka sahibi T.C. kökenli olan ürünleri sektörel bazda değerlendirir. Bu kategori altındaki ürün tasarımları İyi Tasarım Ödülü veya Üstün Tasarım Ödülü ile ödüllendirilir.

Design Turkey Kavramsal Tasarım Ödülleri, yaratıcı fikirleri teşvik etmek amacıyla, endüstriye gelecek için yön gösterebilecek, henüz üretilmemiş veya üretim için programa alınmamış tasarım projelerini sektörel bazda değerlendirir.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri yılda bir düzenlenir ve başvuru, ön değerlendirme, ödüllendirme ve tanıtımdan oluşan dört aşamalı bir süreç izlenerek yürütülür.

Başvurular internet üzerinden alınır. Ön değerlendirme ödül kapsamına ve başvuru koşullarına uygunluk ve özgünlük ölçütleri gözetilerek internet üzerinden yapılır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular Design Turkey Sergisine davet edilir. Ödüllendirme serginin açılışından önce sektörel bazda kurulan jüriler tarafından sergilenen tasarımlar üzerinden yapılır. Ödül kazanan tasarımların sergiler ve yayınlar aracılığı ile tanıtımı yapılır.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin tanıtımı için aşağıdaki süreçler uygulanır:

Tanıtım ve Lansman: Design Turkey Ödülleri basın toplantısı ve duyurusunda ödül sistemi tanıtılır.

Design Turkey Sergisi: Ön değerlendirmeyi geçen tüm ürünler jüri değerlendirmesi için Design Turkey sergisinde sergilenir.

Ödül Töreni: Jüri değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra, serginin açılış günü, ödül kazanan firmalara ve tasarımcılara ve kavramsal proje sahibi tasarımcılara ödül sertifikaları ve ödül heykelciği verilir.

Konferans: Endüstriyel Tasarım alanında yurtiçi ve yurt dışından akademisyenlerin ve profesyonellerin konuşmalarını içeren bir konferans gerçekleştirilir. Konferans; endüstriyel tasarımın profesyonel, kültürel, eğitsel ve ekonomik açılardan ele alındığı paneller ve seminerlerden oluşur.

İnternet Sitesi: Sergilenen ve ödül alan tüm tasarımlar ile tasarımcıları, marka sahipleri ve üreticileri hakkında bilgiler Design Turkey internet sitesinde yayınlanır. Sitede tasarımlar yıllara ve ürün sınıflarına göre endekslenir.

Design Turkey Kazananlar Sergileri: Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde ödül kazanan ürünlerin yer aldığı sergiler düzenlenir.

Design Turkey Ödül Kazananlar Kataloğu: Design Turkey etkinliklerinde ücretsiz dağıtılmak üzere ödül kazanan tasarımların, tasarımcılarının, marka sahiplerinin ve üreticilerinin bilgilerini içeren katalog yayınlanır.

Ödül İşareti: Ödüllü tasarımlara ödül işaretini ürünün üzerinde, reklamında veya projenin sunumunda kullanma izni verilir.